Logo
3Dwarmtepomp

Berekeningen:

Gaat u een bouwaanvraag doen, dan heeft u berekeningen nodig om aan te tonen dat uw plan voldoet aan de eisen die er worden gesteld aan uw gebouw. Bij de Groot installatie-advies kunt u terecht voor de volgende berekeningen, hetzij los van elkaar of in een voordeliger bouwaanvraag pakket.  

EPC berekening

Sinds januari 2011 hebben nieuwe bouwaanvragen voor woongebouwen een EPC eis van 0,6. Deze eis wordt in 2015 verder verscherpt naar 0,4. De verwachting zal zijn dat de woningen zodanig gebouwd moeten gaan worden dat zij nagenoeg geen energie meer nodig hebben voor de verwarming en tapwatervoorziening.
Dit vraagt om innovatieve keuzes op zowel bouwkundig en installatietechnisch gebied. Deze twee vakgebieden grijpen op elkaar in. Zo zorgt een lage EPC eis voor toepassing van hoge Rc waardes van de buitengevels en daken, maar ook dat er minder verwarming nodig is en er ineens een koelvraag ontstaat. Ook worden de eisen die gesteld worden aan een ventilatiesysteem door het kierdichte bouwen steeds groter en zien mensen ook steeds meer het belang hiervan in. Om die laatste stappen in de EPC te maken komt de inzet van duurzame energiebronnen, zoals de zonne-energie en energie die wordt onttrokken aan de bodem, grond of oppervlakte water steeds sterker naar voren en zal op korte termijn gemeengoed gaan worden.
De Groot Installatie-Advies kan in een vroeg stadium met u in overleg treden hoe er met uw bouwplannen tot de huidige EPC eis kan worden gekomen, maar ook om tot een “extreem” lage EPC te komen.

Ventilatieberekening:

Benodigd voor de bouwaanvraag is een ventilatieberekening om aan te tonen dat het gebouw voldoet aan de eisen gesteld in het huidige Bouw Besluit. De Groot Installatie Techniek kan deze berekening voor u verzorgen inclusief het aanpassen van  uw bouwaanvraag tekening. Dit betreft het intekenen van de ventilatievoorzieningen en het vermelden van een tabel met de berekende ventilatie capaciteiten.
Geïnteresseerd? Neem contact op of stuur een tekening van uw bouwaanvraag op en u ontvangt zo spoedig mogelijk een offerte.

Daglichtberekening:

Benodigd voor de bouwaanvraag is een daglichtberekening om aan te tonen dat een gebouw voldoet aan de eisen die worden gesteld aan de daglichttoetreding in het gebouw in het huidige Bouw Besluit. Tezamen met de ventilatieberekening kan de Groot Installatie-advies deze berekening voor u verzorgen. 

Bouwaanvraag pakket:

De benodigde berekeningen gecombineerd in 1 pakket. De drie benodigde berekeningen gecombineerd in 1 nette rapportage. Door de drie berekeningen, EPC, ventilatieberekening en daglichtberekening te combineren wordt er tijd bespaart bij de invoer van de benodigde gegevens. Dit werkt in uw voordeel!, neem contact op voor een offerte op maat.

 

Energielabelhuis MakelaarsEPA nieuwsbrief

Diensten

{column0}