Logo
3Dwarmtepomp

Architecten aannemers opgelet:

Zoals u weet speelt de installatietechniek een steeds belangrijkere rol in de bouwkolom. Dit voornamelijk vanwege de vraag naar hoog comfort en laag energieverbruik. Om te voldoen aan deze vraag in de markt heeft de techniek een vlucht genomen. Gevolg hiervan is dat het moeilijk is te overzien wat de mogelijkheden zijn en wat nu de beste keuze is om tot een comfortabele leef- of werkomgeving te komen.

De toepassing van de laatste technieken heeft in de traditionele werkwijze tot gevolg dat faalkosten nogal toenemen zoals de ervaring ons leert. Zeker in de huidige markt, waarin de marges onder druk staan, kan het beperken van deze faalkosten nu net bepalen of er normaal winst wordt gemaakt of dat er zelfs geld wordt toegelegd op een werk. Er is natuurlijk niets frustrerender dan dat je dacht een goede referentie te hebben verworven, er met veel passie aan te hebben gewerkt en onder aan de streep niets aan te hebben verdient. Dit is een bedreiging voor de hele onderneming. Daarom is het van groot belang om een in een vroeg stadium partijen bij elkaar te krijgen die tezamen de volledige bouwkolom overzien om daarmee de faalkosten tijdens de bouw zo klein mogelijk te houden.

Projecten waarin een bouwteam wordt gevormd hebben vaak als voordeel dat iedere partij op de bouw weet wat er moet gebeuren voordat het werk aanvangt. Faalkosten worden dan beperkt doordat; overleg op de bouwplaats wordt beperkt, voorzieningen die de ene partij worden verlangd op tijd door de andere zijn aangebracht en nog belangrijker de planning die vooraf wordt opgesteld, kan worden gevolgd.

De Groot installatie-advies kan uw partner zijn in het bouwteam. Dit kan voor een bouwteam deelname voor het voortraject of voor het gehele traject tot en met de oplevering. Graag licht ik de mogelijkheden toe in een persoonlijk gesprek neem hiervoor vrijblijvend contact op.

Energielabelhuis MakelaarsEPA nieuwsbrief

Diensten

{column0}